language

Göktürkçe Türk Nasıl Yazılır?

Tarihi tek geçmişe dayanan Göktürk harfleri, Göktürk ve Uygur döneminde ortaya çıkmış; aynı zamanda sembollerle ifade edilmiştir. Günümüzde Orhun Abideleri...