Kara Liste Nedir? Kara Liste Nasıl Sorgulanır? Kara Listeden Nasıl Çıkılır?

Reklam

Kara Liste Nedir?

Halk arasında kullanımı yaygın olan kara liste, aslında finansal sektörde kişilerin yasal takip sürecine girmesi durumudur. Finansal kuruluşlara ve bankalara borcu nedeniyle kişiler hakkında yasal takip süreci başlatılır ve bu kişiler kara liste diye tabir edilen listeye eklenirler.

Yasal takip süreci, kişilerin borçlarını belli bir süre ödememesi sonucunda başlatılır. Ve borcun tahsili yasal yollarla sağlanır. Bu borç tahsili sağlanırken de borçlu kişilerin sicili bozulur ve ileri yıllardaki finansal işlemlerine etki edecek olan kara listeye dahil olurlar. Bu kişilerin, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından kaydı tutulmakta olan kredi notları düşer ve bankalar nezdinde güvenirliliği düşer.

Kara Listeye Nasıl Girilir?

Kara listeye girmek, kişilerin bankalara olan borcunu aksatması ya da geç ödemesi ile gerçekleşmez. Fakat bu olumsuz durumlar kişilerin kredi notunu düşürmeye etki eder. Kara liste içine bir kişinin girmesi, hakkında yasal takip sürecinin başlaması ile gerçekleşir.

Bir kişinin, borcundan dolayı yasal takip sürecine girmesi belirli bir zamanın dolması ile başlar. Bankalar, kendisine borçlu olan kişilerin 90 gün boyunca hiç ödeme yapmaması durumunda, yasal takip sürecini başlatma hakkına sahip olurlar fakat borçlu bu takibin başlamasından önce banka tarafından bilgilendirilir.

Bankalar, kredi ya da kredi kartı borcu nedeniyle 90 gün ödeme yapmamış olan müşterilerini önce arar ve konu hakkında bilgilendirir, ödemenin yapılması konusunda uyarır ve ödemenin gerçekleşmemesi durumunda haklarında yasal işlemlerin başlatılacağını müşteriye aktarırılar. Borçlu olan müşteri eğer borcunu ödeme sözü verirse, banka borcun ödenmesi için belirli bir süre tanır ve borcun asgarisinin değil; tamamının ödenmesini talep eder. Ne yazık ki, borçluların yasal takibe girmemesi için borçlarının tamamını ödemesi gerekmektedir. Eğer kişi, borcunu ödemeyeceğini iletirse hakkında yasal takip süreci başlatır ve kara listeye alınmasının yolu açılır.

Neden Kara Listeye Girilir?

Kara listeye, kredi ya da kredi kartı borcunu 90 gün yatırmamış olan kişilerin hakkında yasal takip sürecinin başlatılması ile girilir. Bu listeye kişiler,  Merkez Bankası tarafından alınır. Tutulmakta olan bu kayıttaki kişiler, borcun ödenmesi ve aradan 5 yılın geçmesi ile birlikte kayıttan çıkarılır. Fakat bu, sicilin tamamen temizlendiği anlamına gelmemektedir. Çünkü kişiler, borçlarının ödemesi ve aradan 5 yılın geçmesi ile birlikte listeden çıksalar dahi, sicillerinde kara listeye alındığına dair bilgiler hep yer alacaktır.

Kişinin, kara listeye girmesi demek; finansal kuruluşlardan ve bankalardan kredi ya da kredi kartı çıkartmasının çok düşük bir ihtimale bağlı olması demektir. Kara listede yer alan kişiler, listeden çıkana dek bankaların bu hizmetlerinden yararlanmakta zorluk çekecektir.

Kara listeden çıkıldıktan sonra, sicil kaydında bu bilginin yer alması kimi zaman bankaların, taleplerinize olumsuz yanıt vermesine neden olabilmektedir. Bu nedenle, kişilerin borçlarını düzenli ödemesi, yasal takibe ve dolayısı ile kara listeye girmemek için 90 gün kuralına dikkat etmesi gerekmektedir.

Kara Listede Miyim, Nasıl Öğrenirim?

Bir kişinin, kara liste içerisinde yer alıp almadığını öğrenmesinin çeşitli yolları bulunmaktadır. Bu yollardan ilki; kişilerin bir bankaya başvuru yapmasıdır. Kişiler, eğer bir bankaya, kredi kartı ya da kredi için başvuru yaparlarsa kara listede yer alıp almadıklarını öğrenebilirler. Eğer banka, kişinin bu başvurusunu ön onaya bile almadan ret eder ise anlaşılır ki; kişi kara listededir.

Kişiler, kredi sicil durumu ve kredi notu ile de kara liste durumunu öğrenebilmektedirler. Bu bilgi edinimi, düşük bir ücret karşılığında sağlanabilmektedir. Bu yolla kara liste durumunu öğrenmek isteyen kişiler, bankalara müracaat ederek bilgi sahibi olabilmektedirler.

Kara liste durumunu öğrenmenin bir yolu da; Findex’tir. Findex sistemi üzerinden kara liste durumunu sorgulayabilirsiniz. Bu sistem ücretli bir sistemdir. Üstelik bu sistemle kişiler, son beş yıllık bilgilerine ulaşabilirler.

Kara liste içerisinde yer almak direkt olarak kişilerin zararına olan bir durumdur. Çünkü bu kişiler, ihtiyaç durumlarında bankaların kredi imkânları ile nakit ihtiyaçlarını gideremeyecekler, kredi kartı kullanarak taksitli alışveriş imkânına sahip olamayacaklardır. Bu sebeple, kara listeye girmemek için borçların zamanında ödenmesi gerekmektedir.

Kara Listede Olup Olmadığımı Nasıl Öğrenebilirim?

Neden kara listeye girilir konusunun açıklanmasının ardından, kişilerin kara listede olup olmadıklarını nasıl öğrenebileceklerini açıklayalım.

Eğer mevcut bir kredi ödemeniz ya da ödemesini gerçekleştirmediğiniz bir kredi kartı borcunuz var ise; kara listeye girmeye aday olan kişilerdensiniz demektir. Eğer borcunuzu ödemiyorsanız, banka farklı zamanlarda sizinle iletişime geçmeye çalışmış; telefon araması ya da SMS ile hatırlatmalarda bulunmuştur. Bu noktada henüz hakkınızda herhangi bir işlem başlamamıştır ve borcunuzu ödemeniz durumunda kara liste tehlikesinden uzaklaşabilirsiniz. Fakat ödemeniz gereken borcu 90 gün boyunca ödemediyseniz, kara listeye alınmaya çok yakınsınız demektir.

Borç ödemesinin 90 gün boyunca yapılmaması durumunda, banka yetkilileri ya da banka avukatları kişiyi arar ev yasal takip sürecinin başlatılmak üzere olduğunu ifade eder. Eğer ödemenin gerçekleşeceği sözü borçlu tarafından verilirse, kısa bir süre tanınır ve borcun ödenmesi beklenir. Eğer borç ödemesinin yapılmayacağı borçlu tarafından ifade edilirse, yasal işlemler başlatılır ve kişi, çok kısa bir süre içerisinde Merkez Bankası’nın kara listende yerini alır.

Bu durumdaki kişiler, kara listede olup olmadıklarını öğrenmek isterler. Bunun çeşitli yolarlı vardır fakat en kestirme yol; bir bankaya gidip kredi ya da kredi kartı başvurusu yapmaktır. Eğer banka, müşterinin bu talebi ön onaya bile almadan direkt olarak reddederse; kişi kara listede olduğu anlamını çıkartabilir.

Bir diğer yol ise; Kredi Kayıt Kurumu ya da Türkiye Bakalar Birliği Risk Kurulu’na durum hakkında bilgi almak için başvuru yapmaktır. Çünkü kara liste bilgileri, bu kurumlar tarafından tutulmakta ve saklanmaktadır.

Kara Liste ve Haciz

Finansal kuruluşlar ve bankalar, borçlarını 90 gün tahsil edemediklerinde yasal yolarla başvurma hakkına sahip olurlar. Böylelikle kişinin sahip olduğu gayrimenkul ev araçlara haczin gelmesi söz konusu olur. Kişiler, bu durumda kara liste içine girmekle kalmayıp, mal varlıkları üzerine haciz gelmesi durumu ile de karşı karşıya kalırlar. Eğer borçlu olan kişi, herhangi bir mal varlığına sahip değilse, yaşadığı eve haciz gelir.

Son zamanlarda, evlere ve işyerlerine haciz gönderilmesi bankalar tarafından tercih edilmemektedir. Çünkü haciz işlemleri, kullanılması zaruri olan eşyalar üzerine yapılamamaktadır. Bu durum, yürütülen çalışmanın sonuç vermemesinden dolayı bankalar tarafından artık pek de tercih edilmemektedir.

Bankalar, haciz işlemlerini daha çok, borçlu olan kişinin maaşına ya da var ise banka hesabındaki paraya belli bir oranla uygulatmaktadır. Ülkemizde, bir borçlunun maaşının tamamına haciz uygulanamamaktadır, bunun yerine aydan aya belli oranlarda kesintiler yapılır.

Bankalar, borçlarını tahsil etmek için genel olarak borçlu ile anlaşama yoluna gitmektedir. Uygun taksitlendirme seçenekleri ile bir uzlaşma sağlamaya çalışmaktadır. Fakat bu yollardan hiçbiri sonuç vermez ise, varlık şirketleri borcu devir alır.

Kara Listeden Nasıl Çıkılır?

Kara liste içerisinde yer alan bir kişinin kara listeden çıkabilmesi için öncelikle üzerindeki borcun tamamını ödemesi, ardından da kişinin borcu yoktur belgesi alması gerekmektedir. Tüm bu koşullar yerine getirildiğinde bile kişinin hemen kara listeden çıkması mümkün değildir çünkü kara listeden çıkmak için 5 yıl kotası vardır. Borcun kapatılmasının ardından 5 yıl geçmesi sonucunda kişiler kara listeden çıkabilir.

Beş yıllık bu zaman içerisinde, kişilerin bankaların kredi ve kredi kartı hizmetlerinden yararlanması imkânsızdır. 

Kara liste, borcun tamamının ödenmesi koşuluna bağlı olarak içinden çıkılabilen bir liste olmaktadır fakat bu listeden çıkabilmek için belirli bir zamanın geçmesi gerekmektedir. Bu zaman 5 yıldır. Yani kara listeye girdikten sonra kişiler, borcunun tamamını ödese bile 5 yıl geçmeden kara listeden çıkamamaktadır.

Kara listeden çıkmak bu koşullar sağlandığında mümkündür fakat bir kişinin geçmişte kara listeye girmiş olduğu, finansal kuruluşlar ve bankalar tarafından her zaman kişinin siciline bakıldığında görülebilmektedir. Bu nedenle, kara listeye girmemek finansal açıdan büyük önem taşımaktadır.

Kara Listenin Olumsuzlukları Nelerdir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki kara liste içerisinde yer almanın hiçbir olumlu yanı yoktur ve tamamen olumsuz bir durumdur. Bu olumsuzluk finansal sektöre etki etmektedir.

Kişiler, mevcut kredi borçlarını ya da kredi kartı borçlarını 90 gün boyunca ödemeyerek kara listeye girmeye aday olurlar. Banka tarafından aranan, konu hakkında uyarılan kişiler bu uyarıları dikkate almaz ve borcunu ödemezlerse, bankalar yasal işlem başlatma haklarını kullanırlar ve kişi hakkında yasal takip süreci başlatılır. Bu yasal takip sürecinin başlatılması, kişinin kara listeye girmesi demektir.

Kara listeye giren kişiler, finansal kuruluşların ve bankaların kredi ve kredi kartı hizmetlerinden yararlanamazlar, başvuru yapsalar dahi asla olumlu sonuç alamazlar. Ve bu hizmetlerden yoksun kalma süresi 5 yıldır. Yani, kara listeye girmiş olan kişiler 5 yıl boyunca hiçbir bankadan kredi kartı alamazlar, kredi başvurusunda bulunamazlar.

Yasal takip sürecinin başlaması yani kara listeye girmek, borçlunun daha çok borçlanması anlamında da gelmektedir. Çünkü bankanın başlattığı yasal işlemlerin giderleri yine borçluya yansıtılacak, avukat ücreti borçludan tahsil edilecektir.

Bu olumsuzluklar dışında, borçlu olan kişiler eninde sonunda borçlarını ödeyeceklerdir. Eğer borçlu olan kişiler, bir mal varlığına; araç ya da gayrimenkul sahibi ise bu mallarına haciz gelecektir. Eğer borçlu olan kişi, hiçbir mal varlığına sahip değilse de; almakta olduğu maaşın bir kısmına haciz uygulanması ile karşı karşıya kalacaktır.

Kara listede yer almak, kişiler için oldukça olumsuz bir durumdur ve bu kişilerin güvenirlilikleri ile itibari, bankalar nezdinde düşer. Üstelik kara liste içerisinde yer alan kişiler, borçlarını ödeyip aradan 5 yıl geçmesiyle kara listeden çıksa da, sicillerinde kara listeye girmiş oldukları her zaman gözükecektir ve gelecekteki finansal işlemelerinde bankalar tarafından riskli olarak değerlendirilecektir.

Kara Listeye Girmemek İçin Kredi Kullanılabilir Mi?

Bankalar, borçlarını ödeme niyetinde olan müşterilerine her zaman için kolaylıklar ve çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Yapılandırma da bu fırsatlardan bir tanesidir. Borçlu olan kişi, mevcut olan borcunu ödemek isteyip nakit sıkıntısı çektiği için ödeyemiyor olabilir. Bu durumda banka, yapılandırma adı altında müşterilerine sunmakta olduğu ihtiyaç kredisi altındaki kredi imkânını bu kişilere de uygulayabilir. Böylelikle, ihtiyaç kredisi çekilerek borcu kapatmak mümkün olur. Yeni borç, uygun vade ve faiz oranı ile ödenir.

Neden kara listeye girilir sorusunun cevabı borçlunun, borcunu 90 gün boyunca ödememesi iken; nasıl kara listeden çıkılır sorusunun cevabı borcun tamamının ödenemedi ve aradan beş yılın geçmesidir. Bu borcun tamamının ödenmesi gerektiğinden, bankanın kredi imkanlarından ve yapılandırma fırsatlarından yararlanılabilir.

Etiketler:

Reklam

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz